• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  clean room

  Giải thích VN: Một sở không bụi, trùng đựoc dùng để lắp ráp các thiết bị nhạy cảm, như các thiết bị dùng cho du hành thám hiểm [[trụ. ]]

  Giải thích EN: A sterile, dust-free facility used for the assemblage of sensitive equipment, such as that used for space travel and exploration.

  công nghệ phòng sạch
  clean-room technology

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X