• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  radio-meter

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  riometer

  Giải thích VN: Một máy đo phóng xạ trụ từ không gian để chỉ ra sự thay đổi về tầng điện ly bằng cách đưa ra giả thuyết lượng phóng xạ không đổi sức hút phóng xạ của tầng điện ly dao động thất [[thường. ]]

  Giải thích EN: A meter that measures the level of cosmic radiation from space as an indicator of the changes in the ionosphere, by assuming the radiation is a constant value and the absorption of the radiation by the ionosphere fluctuates.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X