• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  air-suspension encapsulation

  Giải thích VN: Một phương pháp phủ các hạt cứng. Các hạt đi qua một quy trình trong đó chúng bị dòng khí làm bay lửng trong khi được phủ một lớp lót, sau đó bị đẩy tới khoang khác để sấy [[khô. ]]

  Giải thích EN: A method for microencapsulation of different types of solid particles. The particles go through cycles in which they are suspended by a vertical current of air while they are sprayed with a coating material; they are then floated by the airstream to another zone for a drying treatment.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X