• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Solvay process

  Giải thích VN: Một quy trình thương mại sử dụng để tạo ra soda Na2CO3, trong đó natri separates tách ra như một chất cứng sau đó chuyển đổi thành soda (phát minh ra bởi hai anh em Ernest vàEdward Solvay-các nhà hòa học của Bỉ [[). ]]

  Giải thích EN: A commercial process that is used to produce soda ash (sodiumcarbonate) Na2CO3, in which sodium bicarbonate separates as a solid, is calcined, and then is changed to soda ash. (Devisedin 1861 by the brothers Ernest and Edward Solvay, Belgian chemists.).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X