• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  brightening
  burnish

  Giải thích VN: Dùng lực cọ lên một bề mặt, thường với một dụng cụ đặc biệt dầu nhờn để được một bề mặt nhẵn [[bóng. ]]

  Giải thích EN: To rub a surface with pressure, usually by means of a special tool and lubricant, to obtain a smooth, polished finish.

  burnishing
  glaze
  glazing
  sự đánh bóng đồng
  copper glazing
  grind
  grinding
  lustring
  planing
  polish
  sự đánh bóng bằng lie
  cork polish
  sự đánh bóng ô
  automobile polish
  sự đánh bóng xe
  car polish
  polishing
  sự đánh bóng ẩm khô
  wet and dry polishing
  sự đánh bóng bằng axit
  acid polishing
  sự đánh bóng bằng dải mềm
  flexible belt polishing
  sự đánh bóng bằng lửa
  flame polishing
  sự đánh bóng bằng máy
  mechanical polishing
  sự đánh bóng bằng đá bọt
  pumice stone polishing
  sự đánh bóng hóa học
  chemical polishing
  sự đánh bóng hoàn thiện
  polishing finish
  sự đánh bóng kép
  twin polishing
  sự đánh bóng ướt
  wet polishing
  smooth braking

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  polish

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X