• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  order
  sự đặt hàng chắc chắn
  actual order

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  order
  sự đặt hàng (số lượng) nhỏ
  small order
  sự đặt hàng tính tượng trưng
  token order
  sự đặt hàng giá miệng
  verbal order
  sự đặt hàng lần đầu
  initial order
  sự đặt hàng linh tinh
  fractional order
  sự đặt hàng miệng
  verbal order
  sự đặt hàng phân tán
  split order
  sự đặt hàng qua điện thoại
  telephone order
  sự đặt hàng số lượng lớn
  extensive order
  sự đặt hàng số lượng lớn
  heavy order
  sự đặt hàng số lượng lớn
  large order (forgoods)
  sự đặt hàng tạm thời không thể đáp ứng
  bad order
  sự đặt hàng thử
  sample order
  sự đặt hàng trực tiếp
  direct order
  sự đặt hàng trước
  advance order
  sự đặt hàng xác định
  definite order
  sự đặt hàng đặc biệt
  specific order
  sự đặt hàng đặc định
  specific order

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X