• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  running (in)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  discharge
  effluence
  efflux
  flood
  issuance
  issue
  outflow
  spill
  tailing-out
  liquefaction
  running-in

  Giải thích VN: Một kỹ thuật quản chất lượng đòi hỏi sản phẩm hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể trước khi gửi/chất hàng để đảm bảo sự hoạt động chính xác, làm hao mòn trơn tru ban đầu các bộ phận chuyển [[động. ]]

  Giải thích EN: A quality control technique that entails operating products for a specific amount of time before shipment to ensure correct operation, and to provide an initial wearing and smoothing of moving parts.

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  fusion
  leakage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X