• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  pointing

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bedding
  binding
  constraint
  cramping
  restraint
  sự ngàm chống xoay
  angular restraint
  sự ngàm cục bộ
  partial restraint
  sự ngàm cứng đầu
  end restraint
  sự ngàm hoàn toàn
  full restraint
  sự ngàm một phần
  partial restraint
  sự ngàm biên
  end restraint
  sự ngàm hai bên
  lateral restraint
  sự ngàm trên phương ngang
  horizontal restraint
  sự ngàm trên phương ngang
  lateral restraint
  sự ngàm đàn hồi
  elastic restraint
  tác dụng của sự ngàm
  effect of restraint
  dipping
  immersion
  sự ngâm dầu
  oil immersion
  soak
  soakage
  soaking
  steeping
  impregnation
  infiltration
  infiltration infiltrability
  percolation
  sự ngấm nông
  shallow percolation
  sự ngấm sâu
  deep percolation
  sự ngấm xuống
  endo percolation
  aiming
  bearing
  pointing
  sight
  sự ngắm đằng sau
  back sight
  sự ngắm đằng trước
  fore sight
  sighting
  sign

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  dipper
  dipping
  maceration
  steeping
  soak
  soaking
  sự ngâm ruột
  casing soaking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X