• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  foil decorating

  Giải thích VN: Sự tạo ra các vật trang trí bằng nhựa bằng cách nặn, gắn các nhựa, vải hay giấy in vào vật hình nhựa đó. Các này thể gắn phía dưới bề mặt của [[vật. ]]

  Giải thích EN: A process that produces a decorative plastic object when printed paper, textile, or plastic foil is molded into the plastic object and can be seen beneath the surface of the object.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X