• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  accumulation
  bệnh tích tụ
  accumulation disease
  cấu trúc tích tụ dầu khí
  structure for the accumulation of petroleum
  hệ thống sưởi điện tích tụ
  accumulation electric-heating system
  sự tích tụ bàn cát
  accumulation load
  sự tích tụ băng thủy
  fluvio glacial accumulation
  sự tích tụ bùn
  sludge accumulation
  sự tích tụ do biển
  marine accumulation
  sự tích tụ dọc đứt gãy
  fault line accumulation
  sự tích tụ hạt
  accumulation of particles
  sự tích tụ nhiệt
  heat accumulation
  sự tích tụ phù sa
  accumulation of sediments
  sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)
  sediment accumulation
  sự tích tụ sa khoáng
  placer accumulation
  sự tích tụ tương đối
  relative accumulation
  sự tích tụ tuyết
  frost accumulation
  sự tích tụ tuyệt đối
  absolute accumulation
  tích tụ ẩm
  moisture accumulation
  tích tụ dầu
  oil accumulation
  tích tụ tuyết
  frost accumulation
  tích tụ tuyết
  ice accumulation
  tích tụ tuyết
  snow accumulation
  vùng tích tụ
  area of accumulation
  vùng tích tụ dầu mỏ
  zone of petroleum accumulation
  đồng bằng tích tụ
  plain of accumulation
  agglomerate
  catch
  condense
  cumulative

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accumulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X