• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  back board
  backing
  backing strap
  baseplate
  bolster
  filling-in board
  gasket
  grating
  insert board
  lining plate
  lining sheeting
  mat
  pilework
  scaleboard

  Giải thích VN: Tấm rất mỏng được dùng để làm mặt trang trí hoặc tấm lót mặt sau khung [[ảnh. ]]

  Giải thích EN: A very thin board, used as a veneer or as backing in picture frames.  .

  sheeting

  Giải thích VN: Tấm chất dẻo mỏng độ dày hơn 250m thường được tạo ra bằng cách kéo ra, đổ vào khuôn cán [[mỏng. ]]

  Giải thích EN: A film of plastic over 250 m in thickness; usually made by extrusion, casting, and calendering.

  shim
  sill
  sole
  washer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X