• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  short-range
  tác dụng tầm ngắn
  short-range action

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  baffle
  tấm ngăn bụi
  baffle plate
  bracket

  Giải thích VN: Một tấm đứng đỡ các mặt cầu [[thang. ]]

  Giải thích EN: A vertical board that supports the tread of a stair..

  bridge
  bulkhead

  Giải thích VN: Một cấu trúc bằng gỗ, thép hoặc tông cốt thép được sử dụng để chống, gia cố các vùng đất sát với các vùng nước đặc biệt tại các [[cảng. ]]

  Giải thích EN: A retaining structure of timber, steel, or reinforced concrete used to shore up land areas adjacent to water bodies, especially harbors.

  tấm ngăn trung gian
  intermediate bulkhead
  cheek
  dividing partition
  line-loop resistance
  partition
  tấm ngăn lạnh
  cold partition
  tấm ngăn đúc sẵn
  panel partition
  partition panel

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  shield
  short-range

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X