• Thông dụng

  Danh từ
  charcoal

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  char

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  charcoal

  Giải thích VN: 1. Loại cacbon xốp tạo ra khi đốt các chất hữu , đặc biệt gỗ, trong môi trường ///chân không. 2. Quá trình viết hay vẽ sử dụng vật [[này. ]]

  Giải thích EN: 1. a porous carbon created by heating organic material, especially wood, in an airless environment.a porous carbon created by heating organic material, especially wood, in an airless environment. 2. a writing or drawing implement made of this substance.a writing or drawing implement made of this substance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X