• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  character device
  control apparatus
  control device
  thiết bị điều khiển băng
  tape control device
  thiết bị điều khiển giao thông
  traffic control device
  thiết bị điều khiển đường trường
  cruise control device
  control equipment

  Giải thích VN: Trong dây chuyền máy, thiết bị chứa một hay nhiều dụng cụ tương tác điều khiển biến số điều [[khiển. ]]

  Giải thích EN: In machine assembly, equipment containing one or more devices that interact and manipulate a control variable.

  thiết bị điều khiển chung
  common control equipment
  thiết bị điều khiển phục hồi chuyển mạch
  Restoration Switching Control Equipment (RSCE)
  thiết bị điều khiển tiến trình
  process control equipment
  thiết bị điều khiển truyền thông
  communications and control equipment
  control frequency
  control gear
  thiết bị điều khiển bằng điện
  electrical control gear
  controlled atmosphere (CA)
  controlling system
  convection current
  driver unit
  governor equipment
  monitoring equipment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X