• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  pointing device

  Giải thích VN: Một thiết bị lối vào như chuột, quả cầu đánh dấu, hoặc bàn vẽ đồ họa bằng but, được dùng để biểu thị một con trỏ trên màn [[hình. ]]

  giao diện của thiết bị trỏ
  pointing device interface
  thiết bị trỏ cài nhanh
  snap-on pointing device
  thiết bị trỏ lắp sẵn
  built-in pointing device
  thiết bị trỏ màn hình
  screen pointing device
  thiết bị trỏ ngắn cạnh
  clip-on pointing device
  thiết bị trỏ nối tiếp
  serial pointing device
  thiết bị trỏ tương đối
  relative pointing device
  thiết bị trỏ tuyệt đối
  absolute pointing device
  thiết bị trỏ đặt tự do
  freestanding pointing device

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X