• Thông dụng

  Danh từ
  belt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  band
  belt
  vành đai băng tích
  moraine belt
  vành đai bức xạ
  radiation belt
  vành đai cây xanh
  green belt
  vành đai chờm nghịch
  overthrust belt
  vành đai cọc
  pile belt
  vành đai công viên rừng
  forest-and-park belt
  vành đai ngoài trời
  outer belt
  vành đai nhà
  residential belt
  vành đai nông nghiệp
  agricultural belt
  vành đai tạo núi
  orogenic belt
  vành đai trong
  inner belt
  vành đai Van Allen
  Van Allen belt
  vành đai vệ sinh (môi trường)
  sanitary belt
  đường sắt vành đai
  belt railroad
  đường sắt vành đai
  belt railway
  đường vành đai
  belt road
  đường vành đai
  belt-line road
  binding band
  clamping collar
  collar
  vành đai khe chẻ
  split collar
  flange
  gland
  hoop
  vành đai cọc
  pile hoop
  loop
  vành đai hơi nước
  steam loop
  set collar
  shroud
  shrouding

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cash hoop
  pie tape

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X