• Thông dụng

  Danh từ

  Dot, point
  chiếc máy bay bay xa chỉ còn một chấm đen trên trời
  the plane flew off to become only a small black dot in the sky
  chữ i một chấm trên đầu
  the letter "i" has a dot on it
  Full stop, period
  sau một chấm phải viết hoa
  after a full stop, the first letter must be a capital one

  Động từ

  To put a dot, to make a dot; to put a full stop, to make a full stop
  hết câu phải chấm
  after each sentence, we must put a full stop
  chấm câu
  to put stops in a sentence; to punctuate a sentence
  chấm ảnh
  to retouch photographs
  To mark
  giáo viên chấm bài cho học sinh
  the teacher marks his pupils' papers
  chấm thi
  to mark examination papers, to examine
  chấm giải thi đua
  to mark competitors in an emulation movement
  To select, to pick out
  chấm người vào đội chèo
  to pick out members for a company of traditional operetta
  (nói về vật buông dài xuống hoặc dâng cao lên, lớn cao lên) To touch
  quần dài chấm gót
  trousers which touch the heels
  nước lụt chấm mái nhà
  the flood level touched the roofs of houses
  To dip
  chấm bút vào lọ mực
  to dip one's pen into an ink pot
  rau muống chấm tương
  water morning-glory dipped in soy (sauce)
  To dab off
  lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán
  to dab sweat off one's forehead with a handkerchief

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X