• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  linoleum

  Giải thích VN: Lớp che phủ sàn cứng cấu thành của vải bao hoặc vải bạt với hỗn hợp của dầu lanh, nhựa cây, bần bột, với thuốc nhuộm thường được thêm vào để tạo màu sắc trang [[trí. ]]

  Giải thích EN: A hard floor covering composed of burlap or canvas coated with a mixture of linseed oil, resinous gums, and powdered cork, with pigments usually added to provide color and design.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X