• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ballistic body

  Giải thích VN: 1. Chỉ bất cứ một vật thể nào chuyển động các thuộc tính vật bị tác động bởi các lực, điều kiện, vật chất bên ngoài, dụ như trọng lực, nhiệt độ hay áp lực. 2. Cụ thể: tên lửa, đạn, đạn pháo những thứ tương [[tự. ]]

  Giải thích EN: 1. any object whose movement and physical attributes are affected by surrounding forces, conditions, or substances, such as by gravity, temperature, or pressure.any object whose movement and physical attributes are affected by surrounding forces, conditions, or substances, such as by gravity, temperature, or pressure.2. specifically, a missile, bullet, shell, rocket, or other such object.specifically, a missile, bullet, shell, rocket, or other such object.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X