• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  microline

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  latitude
  sự dịch chuyển tuyến
  latitude excursion
  tuyến gốc
  latitude data
  tuyến địa từ
  geomagnetic latitude
  đối số độ tuyến
  argument of latitude
  lutitude
  parallax of latitude
  parallel of latitude

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X