• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 16:20, ngày 14 tháng 1 năm 2010 (sử) (khác) Contemplate(mới nhất)
  • 15:58, ngày 27 tháng 7 năm 2009 (sử) (khác) Hurt(~) (mới nhất)
  • 09:55, ngày 1 tháng 6 năm 2009 (sử) (khác) n Tumbler(Changed protection level for "Tumbler" [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
  • 09:54, ngày 1 tháng 6 năm 2009 (sử) (khác) n Tumbler(Đã khóa Tumbler [edit=sysop:move=sysop])
  • 07:03, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) How is my charater(New page: how is my charaCter <~ tính tình tôi thế nào ~) (mới nhất)
  • 07:02, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Consumer-focused(New page: tập trung/hướng đối tượng vào người tiêu dùng.) (mới nhất)
  • 02:32, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Macedonia, The Former Yugoslav Republic of(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 03:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Circuitry(/'''<font color="red">sɜ:kɪtri</font>'''/)
  • 03:04, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Broke(/'''<font color="red">brouk</font>'''/)
  • 03:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Practice(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Breathless(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:02, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) WAN(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:02, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bop(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:00, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Agglomerate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:00, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Botanic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:00, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Product(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:58, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Petrify(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:56, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Vietnam(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:55, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cuisine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:55, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Victim(/'''<font color="red">'viktim</font>'''/)
  • 02:53, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Precipitation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Wanted(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Award(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:52, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Lemon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:51, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Advisee(/'''<font color="red">əd'vaizi</font>'''/)
  • 02:50, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bitch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:49, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Wanna(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:48, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Lane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:48, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bloomers(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:47, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Duplex(/'''<font color="red">dju:pleks</font>'''/)
  • 02:46, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cash(/'''<font color="red">kăsh</font>'''/)
  • 02:46, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cash(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:45, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sleepy
  • 02:43, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Blackbird
  • 11:39, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ebola Virus(New page: =====Vi rút Ê-bô-la===== :: Là tên gọi chung của 1 nhóm vi rút thuộc dòng Ebola, rất nguy hiểm và hiện nay vẫn đang hoành hành ở Trung Phi. Vi rút Ebola thư...) (mới nhất)
  • 11:30, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Day-by-day
  • 11:30, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Day-by-day(New page: '''<font color="red"> /'ouvə ənd 'ouvə/ </font>''' ==Thông dụng== ===Thành ngữ=== =====Ngày qua ngày===== =====Càng ngày càng ...===== =====Từng ngày ===== ::He [[is...)
  • 11:29, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Over and over
  • 11:18, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Over and over
  • 11:17, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Over and over
  • 11:16, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Over and over
  • 11:14, ngày 11 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Over and over(New page: ==Thông dụng== ===Thành ngữ=== =====Rất nhiều lần===== =====Lập đi lập lại===== ::I have told you over and over again that you [[shoul...)
  • 14:55, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) n Dyslexia
  • 10:15, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) Ass
  • 10:14, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) Ass
  • 10:14, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) Ass
  • 09:21, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) Prioritization(nguồn : answer.com)
  • 09:18, ngày 28 tháng 2 năm 2008 (sử) (khác) Prioritization(New page: pri·or'i·ti·za'tion /prī-ôrĭ-tĭ-zā'shən/ n. Danh từ Sắp xếp dựa trên sự ưu tiên)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X