• (đổi hướng từ Abrogated)


  /'æbrəgeit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bãi bỏ, huỷ bỏ, thủ tiêu; bài trừ
  backward customs must be abrogated
  phải bài trừ những hủ tục
  to abrogate a law
  huỷ bỏ một đạo luật

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hủy bỏ
  phá hủy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X