• /´sʌb¸gru:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) phân nhóm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhóm con
  accessible subgroup
  (đại số ) nhóm con đạt được
  amalgamated subgroup
  nhóm con hốn tống
  basic subgroup
  nhóm con cơ sở
  central subgroup
  nhóm con trung tâm
  commutator subgroup
  hoán tập
  composition subgroup
  nhóm con hợp thành
  convex subgroup
  nhóm con lồi
  full subgroup
  nhóm con đầy đủ
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn đặc trưng
  identity subgroup
  nhóm con đơn vị
  invariant subgroup
  nhóm con bất biến
  maximum self-conjugate subgroup
  nhóm con tự liên hợp cực đại
  normal subgroup
  nhóm con chuẩn tắc
  pure subgroup
  nhóm con thuần tuý
  serving subgroup
  (đại số ) nhóm con phục vụ
  stable subgroup
  (đại số ) nhóm con dừng
  strongly isolated subgroup
  nhóm con cô lập mạnh
  universal subgroup
  nhóm con phổ dụng

  Kỹ thuật chung

  nhóm con
  accessible subgroup
  nhóm con đạt được
  amalgamated subgroup
  nhóm con hỗn hống
  basic subgroup
  nhóm con cơ sở
  central subgroup
  nhóm con trung tâm
  composition subgroup
  nhóm con hợp thành
  conjugate subgroup
  nhóm con liên hợp
  convex subgroup
  nhóm con lồi
  cyclic subgroup xyclic
  nhóm con xiclic
  full subgroup
  nhóm con đầy
  full subgroup
  nhóm con đầy đủ
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn dặc trưng
  fully characteristic subgroup
  nhóm con hoàn toàn đặc trưng
  identity subgroup
  nhóm con đơn vị
  in-buffer subgroup
  nhóm con trong bộ đệm
  index of a subgroup
  chỉ số của một nhóm con
  invariant subgroup
  nhóm con bất biến
  maximum self conjugate subgroup
  nhóm con tự nhiên hợp cực đại
  normal subgroup
  nhóm con chuẩn tắc
  null subgroup
  nhóm con không
  outbuffer subgroup
  nhóm con vùng đệm ngoài
  outheader subgroup
  nhóm con đầu ngoài
  pure subgroup
  nhóm con thuần túy
  serving subgroup
  nhóm con phục vụ
  stable subgroup
  nhóm con dừng
  strongly isolated subgroup
  nhóm con cô lập mạnh
  subgroup generated by a set
  nhóm con sinh bởi một tập
  unit subgroup
  nhóm con đơn vị
  universal subgroup
  nhóm con phổ dụng
  zero subgroup
  nhóm con không
  nhóm phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X