• (đổi hướng từ Acquitting)
  /ə´kwit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trả hết, trang trải (nợ nần)
  to acquit one's debt
  trang trải hết nợ nần
  Tha bổng, tuyên bố trắng án
  to be acquitted of one's crime
  được tha bổng
  to acquit oneself of
  làm xong, làm trọn (nghĩa vụ, bổn phận...)
  to acquit oneself of a promise
  làm trọn lời hứa
  to acquit oneself of one's task
  làm trọn nhiệm vụ
  to acquit oneself
  làm bổn phận mình, làm trọn phận mình; xử sự
  to acquit oneself ill
  làm không tốt phần mình, xử sự xấu

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho trắng án
  tha bổng
  tha tội
  trả hết
  trả nợ
  trang trải (nợ)
  tuyên bố trắng án

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X