• (đổi hướng từ Amended)
  /ə'mend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sửa cho tốt hơn, làm cho tốt hơn; cải thiện
  to amend one's way of living
  sửa đổi lối sống
  Bồi bổ, cải tạo (đất)
  to amend land
  bồi bổ đất
  Sửa đổi, thay đổi (văn kiện (pháp lý)); bổ sung (chỗ thiếu sót, sai lầm trong một văn kiện...)
  to amend a law
  bổ sung một đạo luật

  Nội động từ

  Trở nên tốt hơn, cải tà quy chánh
  (từ cổ,nghĩa cổ) bình phục, hồi phục sức khoẻ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chấm dứt dị thường
  hoàn thiện

  Kinh tế

  bổ sung
  sửa đổi
  thay đổi
  tu chính

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X