• (đổi hướng từ Laughs)
  /lɑ:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng cười
  to burst into a laugh
  cười phá lên
  to have a good laugh at somebody
  Được cười ai một trận thoả thích
  to have (get) the laugh of (at, on) somebody; to have (get) the laugh on someone's side
  cười lại ai (nghĩa bóng) quật lại thắng thế ai
  to force a laugh
  gượng cười

  Động từ

  Cười, cười vui, cười cợt
  to laugh oneself into fits (convulsions)
  cười đau cả bụng
  to burst out laughing
  cười phá lên
  to laugh a bitter laugh
  cười cái cười chua chát
  to laugh oneself helpless
  cười phát sặc lên, cười phát ho lên

  Cấu trúc từ

  to have the last laugh
  cuối cùng vẫn thắng
  to raise a laugh
  làm cho mọi người bật cười
  to laugh at
  cười, cười nhạo, cười coi thường
  to laugh away
  cười để xua đuổi, cười để gạt bỏ (cái gì)
  to laugh away one's fear and anxiety
  cười để xua đuổi những nỗi lo âu sợ hãi
  to laugh down
  cười át đi
  to laugh off
  cười mà tránh đi (khó khăn...), cười xoà
  to laugh over
  cười khi xem xét, cười khi thảo luận (vấn đề gì)
  to laugh in someone's face
  cười vào mặt ai, chế diễu ai, chế nhạo ai
  to laugh in one's sleeve
  cười thầm
  to laugh on the wrong side of one's mouth (face)
  Đang vui trở nên buồn, đang cười lại mếu
  to laugh somebody out of court
  bêu rếu ai để mọi người cười làm cho toà không còn nghe được người ấy khai nữa
  to laugh somebody out of some habit
  cười người nào để cho bỏ một thói gì đi
  he laughs best who laughs last
  (tục ngữ) cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười
  LOL : laugh out loud, laughing out loud
  (Internet slang) cười nghiêng ngả, cười ngặt nghẽo

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cười

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  cry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X