• /bai'lætərəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tay đôi, song phương
  bilateral contract
  khế ước song phương
  bilateral commitment
  cam kết song phương

  Điện lạnh

  hai bề

  Kỹ thuật chung

  hai bên
  hai chiều
  bilateral amplifier
  bộ khuếch đại hai chiều
  bilateral circuit
  mạch hai chiều
  bilateral constraint
  sự liên kết hai chiều
  bilateral network
  mạng điện hai chiều
  bilateral network
  mạng hai chiều
  bilateral transducer
  bộ chuyển đổi hai chiều
  hai mặt
  hai phía
  song phương
  bilateral antenna
  ăng ten song phương
  bilateral binding
  liên kết song phương
  Bilateral Closed User Group (BCUG)
  nhóm khách hàng khép kín song phương
  Bilateral Closed User Group With Outgoing Access (BCUGOA)
  nhóm khách hàng khép kín song phương với truy nhập gọi ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  multilateral , unilateral

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X