• Hóa học & vật liệu

  kính bô rô silicat

  Giải thích EN: A heat-resistant glass with at least 5% boron oxide, B2O3; used for chemical glassware, telescope mirrors, ovenware, and pump impellers because of its durability, low coefficient of thermal expansion, and high softening point (about600°C). Giải thích VN: Loại kính chống nhiệt có ít nhất 5% ôxít boron (B2O3) trong thành phần; được dùng làm kính hóa học, gương trong kính thiên văn, đĩa chịu nhiệt, máy bơm ép do nó có độ bền cao, hệ số nở vì nhiệt thấp, và điểm nóng chảy cao ( khoảng 600°C).

  Xây dựng

  thủy tinh borosilicat

  Điện lạnh

  thủy tinh Bosilicat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X