• Hóa học & vật liệu

  cao su bu tin

  Giải thích EN: A copolymer of isobutylene and isoprene that displays the lowest permeability among rubbers; it is resistant to abrasion, tearing, flexing, sunlight, and chemicals; used for thermoplastic rubber production, encapsulation, inner tubes, hose, and seals for food jars. Also, ISOBUTYLENE-ISOPRENE ISOMER. Giải thích VN: Chất đồng hợp tử của isobutylen và isopren, là loại cao su có độ từ thẩm thấp nhất. Nó có khả năng chống xước, sự tách rời, uốn cong, ánh sáng mặt trời và hóa chất, dùng để sản xuất cao su dẻo nóng, đóng gói, ống trong, ống vòi, và nguyên liệu gắn miệng hộp thức ăn. Cũng được gọi là Chất đồng phân isobutylene _ isopren.

  cao su butyl

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X