• (đổi hướng từ Circumvented)
  /¸sə:kəm´vent/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bao vây; vây hãm
  Đi vòng, đi tránh
  Tránh né hoặc lách một việc gì đó bằng thủ đoạn khôn khéo

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X