• (đổi hướng từ Cluttering)
  /ˈklʌtər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng ồn ào huyên náo
  Sự lộn xộn, sự hỗn loạn
  to be in a clutter
  mất trật tự, lôn xộn
  Sự mất bình tĩnh

  Ngoại động từ

  ( (thường) + up) làm bừa bộn, làm lộn xộn
  a desk cluttered up with books and paper
  bàn bừa bộn những sách và giấy
  Cản trở, làm tắc nghẽn (đường sá)
  to clutter traffic
  cản trở sự đi lại

  Nội động từ

  Quấy phá; làm ồn ào huyên náo; làm hỗn loạn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hỗn loạn

  Kỹ thuật chung

  sự tắc nghẽn
  vệt dội tạp
  vệt dội tạp rađa

  Kinh tế

  sự cản trở
  thời gian quảng cáo thương mại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X