• Xây dựng

  khoảng bò

  Giải thích EN: An area above or below the livable area within a building, accessible only by crawling on all fours, as the clearance is less than the height of an average human being; it allows access to plumbing and wiring for maintenance and repair functions. Giải thích VN: Khu vực bên trên hoặc dưới không gian sinh hoạt trong một tòa nhà và thường phải bò khi vào khu vực này vì chúng có độ cao thấp hơn độ cao trung bình của người, thường chứa hệ thống đường ống nước, hệ thống dây để bảo trì hoặc sửa chữa khi cần.

  Kỹ thuật chung

  đường ống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X