• (đổi hướng từ Decorations)
  /¸dekə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trang hoàng
  Đồ trang hoàng, đồ trang trí
  Huân chương; huy chương

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự trang hoàng

  Kỹ thuật chung

  sự trang trí
  architectural and ornamental decoration
  sự trang trí nghệ thuật kiến trúc
  architectural decoration
  sự trang trí kiến trúc
  china decoration
  sự trang trí đồ sứ
  geometrical decoration
  sự trang trí hình học
  glass decoration
  sự trang trí bằng kính

  Kinh tế

  sự trang trí
  trang hoàng
  commodity decoration
  trang hoàng hàng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X