• (đổi hướng từ Destining)
  /'destin/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dành cho, để riêng cho
  to be destined for some purpose
  để dành riêng cho một mục đích nào đó
  Định, dự định
  his father destined him for the army
  cha nó dự định cho nó đi bộ đội
  an undertaking destined to fall from the outset
  một công việc chắc chắn bị thất bại ngay từ đầu
  Đi đến
  we are destined for Haiphong
  chúng tôi đi Hải phòng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đến đích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X