• /'veəriənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khác nhau (về dạng hoặc chi tiết)
  variant reading
  cách đọc khác nhau
  variant form
  dạng khác nhau
  Hay thay đổi, hay biến đổi

  Danh từ

  Biến thể (điều khác với những điều khác hoặc với tiêu chuẩn)
  variants of word
  các biến thể của một từ
  the story has many variants
  câu chuyện có nhiều biến thể (tức là có nhiều cách kể lại khác nhau)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  biến thể, biến thức phương án, khác nhau, biến đổi, thay đổi

  Cơ - Điện tử

  Biến thể, biến thức, (adj) khác nhau, biến đổi,thay đổi

  Toán & tin

  biến thức, khác nhau

  Kỹ thuật chung

  biến thể
  variant data type
  biến thể dữ liệu ấn mẫu
  biến thức
  biến tướng
  khác nhau
  loại
  phương án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X