• (đổi hướng từ Shortened)
  /´ʃɔ:tən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thu ngắn lại, làm cho ngắn hơn, rút ngắn
  Mặc quần soóc (cho trẻ em)
  Cho mỡ (vào bánh cho xốp giòn)

  Nội động từ

  Ngắn lại, trở nên ngắn hơn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  làm ngắn lại

  Điện lạnh

  co (ngắn)

  Kỹ thuật chung

  rút ngắn

  Kinh tế

  cho mỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X