• (đổi hướng từ Feuded)
  /fju:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) thái ấp, đất phong
  Mối hận thù, mối cừu hận, mối thù truyền kiếp
  to be at deadly feud with somebody
  mang mối tử thù với ai
  to sink a feud
  quên mối hận thù, giải mối hận thù

  Động từ

  Hận thù, căm hận
  the boy feuds with those who have killed his beloved father
  thằng bé căm hận những kẻ đã giết người cha thân yêu của nó

  Hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hận thù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X