• Kỹ thuật chung

    bán cầu Kelly

    Giải thích EN: A metal hemisphere measuring six inches in diameter and weighing 30 pounds; used in the Kelly ball test, an on-site test to determine the consistency of freshly mixed concrete by measuring the ball's depth of penetration under its own weight. Giải thích VN: Một bán cầu bằng kim loại có đường kính rộng 6 inche và nặng 30 pound; được sử dụng trong lần kiểm tra bán cầu Kelly, vị trí thử xác định mức độ pha trộn của bê tông bằng cách đo độ sâu của bán cầu phía dưới trọng lượng của nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X