• (đổi hướng từ Lording)
  /lɔrd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chúa tể, vua
  lord of the manor
  chủ trang viên
  lord of the region
  chúa tể cả vùng
  Lord of ring
  Chúa nhẫn
  Lord of evil
  chúa tể tội ác
  Vua (tư bản độc quyền nắm một ngành nào)
  steel lord
  vua thép
  Chúa, Thiên chúa
  Lord bless us
  cầu Chúa phù hộ chúng ta
  Ngài, tướng công (tiếng tôn xưng người quý tộc, người có chức tước lớn, thượng nghị viện...)
  My Lord
  ngài, tướng công
  The Lords
  các thượng nghị sĩ Anh, thượng nghị viện Anh
  Huân tước
  Lord quan chức cao cấp
  the First Lord of the Admiralty
  bộ trưởng Bộ Hải quân Anh
  the Lord Mayor
  ngài thị trưởng Luân Đôn
  (thơ ca); (đùa cợt) đức ông chồng, đức lang quân ( (cũng) lord and master)
  drunk as a lord

  Xem drunk

  good Lord!
  trời ơi là trời!
  Lord knows
  chỉ có trời biết!
  year of our Lord
  năm dương lịch
  to live like a lord

  Xem live

  Ngoại động từ

  Phong tước, ban tước, cho vào hàng quý tộc

  Nội động từ

  To lord over; to lord it over sb khống chế, sai khiến, sai bảo; ra oai, làm ra vẻ bề trên, hống hách
  to be lorded over
  bị khống chế, bị đè đầu cưỡi cổ

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X