• /ˈeləveɪtə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy nâng, máy trục
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thang máy
  (giải phẫu) cơ nâng
  (hàng không) bánh lái độ cao

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bốc xếp [máy bốc xếp]

  Cơ - Điện tử

  Máy nâng, thang máy

  Máy nâng, thang máy

  Hóa học & vật liệu

  bộ nâng
  polish rod elevator
  bộ nâng cần khoan (ở giếng bơm dầu)
  rat hole elevator
  bộ nâng (cần) để dựng cần
  slip-type elevator
  bộ nâng kiểu trượt (ngoạm bằng răng)
  tubing elevator
  bộ nâng ống khai thác

  Y học

  dụng cụ n âng xương
  dụng cụ nạy răng

  Kỹ thuật chung

  bàn nâng
  chain elevator
  bàn nâng kiểu xích
  băng nâng
  chain elevator
  băng nâng kiểu xích
  horizontal elevator
  băng nâng ngang
  ore elevator
  băng nâng quặng
  đòn bấy
  máy nâng
  acid elevator
  máy nâng chuyển axit
  baggage elevator
  máy nâng hành lý
  band elevator
  máy nâng kiểu băng (chuyền)
  band elevator
  máy nâng kiểu băng chuyền
  belt elevator
  máy nâng kiểu băng
  belt elevator
  máy nâng kiểu băng truyền
  block ice elevator
  máy nâng (nước) đá khối
  block ice elevator
  máy nâng nước đá khối
  boat elevator
  máy nâng xuồng
  bucket elevator
  máy nâng kiểu gàu
  bucket elevator
  máy nâng kiểu gầu
  bucket type elevator
  máy nâng kiểu gàu
  bucket-scraper elevator
  máy nâng kiểu gàu cào
  cement elevator
  máy nâng xi măng
  chain elevator
  máy nâng kiểu xích
  chain-and-bucket elevator
  máy nâng kiểu gàu xích
  chain-and-bucket elevator
  máy nâng kiểu xích
  construction elevator
  máy nâng xây dựng
  continuous bucket elevator
  máy nâng kiểu gàu liên tục
  electric elevator
  máy nâng dùng điện
  elevator bucket
  gàu máy nâng
  endless band elevator
  máy nâng kiểu băng
  endless band elevator
  máy nâng kiểu băng vô tận
  feed bucket elevator
  máy nâng tiếp liệu kiểu gàu
  freight elevator
  máy nâng hàng
  freight elevator
  máy nâng tải
  grain elevator
  máy nâng hạt (ngũ cốc)
  hydraulic elevator
  máy nâng kiểu thủy lực
  hydraulic elevator
  máy nâng thủy lực
  inclined bucket elevator
  máy nâng nghiêng kiểu gàu
  luggage elevator
  máy nâng hành lý
  materials elevator
  máy nâng vật liệu
  multicab (in) elevator
  máy nâng nhiều cabin
  multicage elevator
  máy nâng nhiều lồng
  multicage elevator
  máy nâng nhiều ngăn
  pneumatic elevator
  máy nâng dùng khí nén
  pneumatic elevator
  máy nâng khí nén
  rod elevator
  máy nâng kiểu thanh trượt
  scoop wheel elevator
  máy nâng kiểu guồng cánh gáo
  scraper elevator
  máy nâng kiểu cào
  screw elevator
  máy nâng kiểu vít
  screw elevator
  máy nâng kiểu vít xoắn
  side door elevator
  máy nâng có cửa bên
  sucker rod elevator
  máy nâng ống bơm
  tilt bucket elevator
  máy nâng gàu nghiêng
  vertical bucket elevator
  máy nâng đứng kiểu gàu
  máy nâng chuyển
  acid elevator
  máy nâng chuyển axit
  máy trục
  apron elevator
  máy trục kiểu bàn
  baggage elevator
  máy trục hàng
  construction elevator
  máy trục thi công
  freight elevator
  máy trục hàng
  hoop elevator
  máy trục đai
  palăng tời

  Kinh tế

  gầu tải
  thang máy
  elevator liability insurance
  bảo hiểm trách nhiệm thang máy
  vựa thóc lúa

  Địa chất

  máy nâng, băng nâng, gầu nâng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X