• /´minim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đơn vị đong chất lỏng bằng 1 / 6 dram ( 1 dram = 1. 772 g)
  (âm nhạc) nốt có giá trị thời gian bằng một nốt trắng

  Chuyên ngành

  Y học

  đơn vị thể tích dùng trong dược khoa (bằng một phấn mười sáu một drach lỏng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X