• /´mɔli¸kju:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) phân tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân tử

  Kỹ thuật chung

  phân tử

  Giải thích VN: Phần tử nhỏ nhất của một chất còn giữ được các tính chất hóa học của chất đó, được tạo thành từ các nguyên tử giống nhau (trong đơn châta) hoặc các nguyên tử khác nhau (trong hợp chất) kết hợp theo các liên kết hóa học.

  activated molecule
  phân tử hoạt tính
  binary molecule
  phân tử hai nguyên tử
  chain molecule
  đại phân tử
  chain molecule
  phân tử mạch
  complex molecule
  phân tử phức chất
  covalent molecule
  phần tử cộng hóa trị
  donor molecule
  phân tử cho
  electron-molecule collision
  va chạm electron-phân tử
  excitonic molecule
  phân tử exiton
  free molecule flow
  dòng phân tử tự do
  giant molecule
  phân tử khổng lồ
  gram molecule
  phân tử gam
  gram-molecule
  phân tử gam, mol
  labeled molecule
  phân tử đánh dấu
  mean molecule
  phân tử trung bình
  mesonic molecule
  phân tử mezon
  molecule beam
  chùm phân tử
  molecule energy
  năng lượng phân tử
  molecule energy
  phân tử năng
  monatomic molecule
  phân tử đơn nguyên tử
  neighbo (u) r molecule
  phân tử lân cận
  neutral molecule
  phân tử trung hòa
  neutral molecule
  phân tử trung tính
  nonpolar molecule
  phân tử không cực
  nuclear molecule
  phân tử hạt nhân
  polar molecule
  phân tử có cực
  polar molecule
  phân tử phân cực
  polar molecule orientation
  định hướng phân tử có cực
  polyatomic molecule
  phân tử đa nguyên tử
  reference molecule
  phân tử chuẩn gốc
  tagged molecule
  phân tử đánh dấu
  phần tử
  activated molecule
  phân tử hoạt tính
  binary molecule
  phân tử hai nguyên tử
  chain molecule
  đại phân tử
  chain molecule
  phân tử mạch
  complex molecule
  phân tử phức chất
  covalent molecule
  phần tử cộng hóa trị
  donor molecule
  phân tử cho
  electron-molecule collision
  va chạm electron-phân tử
  excitonic molecule
  phân tử exiton
  free molecule flow
  dòng phân tử tự do
  giant molecule
  phân tử khổng lồ
  gram molecule
  phân tử gam
  gram-molecule
  phân tử gam, mol
  labeled molecule
  phân tử đánh dấu
  mean molecule
  phân tử trung bình
  mesonic molecule
  phân tử mezon
  molecule beam
  chùm phân tử
  molecule energy
  năng lượng phân tử
  molecule energy
  phân tử năng
  monatomic molecule
  phân tử đơn nguyên tử
  neighbo (u) r molecule
  phân tử lân cận
  neutral molecule
  phân tử trung hòa
  neutral molecule
  phân tử trung tính
  nonpolar molecule
  phân tử không cực
  nuclear molecule
  phân tử hạt nhân
  polar molecule
  phân tử có cực
  polar molecule
  phân tử phân cực
  polar molecule orientation
  định hướng phân tử có cực
  polyatomic molecule
  phân tử đa nguyên tử
  reference molecule
  phân tử chuẩn gốc
  tagged molecule
  phân tử đánh dấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bit , fragment , iota , jot , minim , mite , modicum , mote , ounce , particle , ray , speck , unit , crumb , dab , dash , dot , dram , drop , grain , ort , scrap , scruple , shred , smidgen , tittle , trifle , whit , atom , ion , monad , part

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X