• /wit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Not a whit; no whit chẳng tí nào, tuyệt đối không
  There's not a whit of truth in the statement
  Trong lời tuyên bố không có tí sự thật nào

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  lot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X