• /´hilək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồi nhỏ
  Cồn, gò, đống, đụn, mô đất

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cồn
  đồi nhỏ

  Địa chất

  bải thải đất đá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X