• /noul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồi nhỏ, gò

  Nội động từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) rung (chuông)

  Ngoại động từ (từ cổ,nghĩa cổ)

  Rung (chuông)
  Đánh chuông điểm (giờ)
  Rung chuông gọi

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đỉnh doi cát

  Kỹ thuật chung

  đồi nhỏ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X