• Toán & tin

  ngôn ngữ lập (chương) trình

  Kỹ thuật chung

  ngôn ngữ lập trình

  Giải thích VN: Một ngôn ngữ nhân tạo bao gồm các từ vựng cố định và một tập các quy tắc (gọi là syntax-cú pháp) mà bạn cần dùng để lập ra các chỉ lệnh cho và tuân theo. Hầu hết các programming đều được viết bằng cách sử dụng một trình biên tập văn bản hoặc trình xử lý để soạn ra mã nguồn mà về sau sẽ được biên dịch hoặc thông dịch sang ngôn ngữ máy cho máy tính có thể thực hiện. Có nhiều loại ngôn ngữ lập trình, và hầu hết các khoa học gia về máy tính đều đồng ý rằng không có một ngôn ngữ duy nhất nào có đủ khả năng đáp ứng cho các yêu cầu của tất cả các lập trình viên. Các ngôn ngữ lập trình được chia ra hai loại: ngôn ngữ bậc cao và ngôn ngữ bậc thấp.

  A-programming language (APL)
  ngôn ngữ lập trình A
  AI programming language
  ngôn ngữ lập trình trong TTNT
  APL (AProgramming Language)
  Ngôn ngữ lập trình APL
  APL-A Programming Language
  ngôn ngữ lập trình A
  application programming language
  ngôn ngữ lập trình ứng dụng
  Basic Combined Programming Language (PCBL)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp cơ bản
  Basic Computer Programming Language (PCBL)
  ngôn ngữ lập trình máy tính cơ bản
  Co-ordinate Geometry (ProgrammingLanguage) (COGO)
  Hình học tọa độ (Ngôn ngữ lập trình)
  combined programming language (CPL)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp
  command programming language
  ngôn ngữ lập trình lệnh
  CPL (combinedprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình kết hợp
  Data Programming Language (DPL)
  ngôn ngữ lập trình dữ liệu
  EPL (experimentalprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình thực nghiệm
  experimental programming language
  ngôn ngữ lập trình thực nghiệm
  functional programming language
  ngôn ngữ lập trình chức năng
  high-level (programming) language
  ngôn ngữ lập trình bậc cao
  high-level programming language
  ngôn ngữ lập trình mức cao
  intermediate programming language
  ngôn ngữ lập trình trung gian
  LISP (list-programming language)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  LIST Programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh mục
  list-programming language (LISP)
  ngôn ngữ lập trình danh sách
  logic programming language
  ngôn ngữ lập trình lôgic
  Lotus Programming Language (LPL)
  Ngôn ngữ lập trình Lotus
  low-level (programming) language
  ngôn ngữ (lập trình) bậc thấp
  low-level programming language
  ngôn ngữ lập trình cấp thấp
  Object-Oriented Programming Language (OOPL)
  ngôn ngữ lập trình định hướng đối tượng
  OOPL (object-oriented programming language)
  ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
  PL/I (programminglanguage One)
  ngôn ngữ lập trình 1
  Programming in Logic (programminglanguage) (PROLOG)
  lập trình bằng ngôn ngữ lôgic (ngôn ngữ lập trình)
  Programming Language (version) 1 (PL/1)
  ngôn ngữ lập trình (phiên bản) 1
  Programming Language Design and Implementation (PLDI)
  thiết kế và cài đặt ngôn ngữ lập trình
  Programming Language for Microcomputers (PL/M)
  ngôn ngữ lập trình dùng cho các máy vi tính
  Resident Programming Language (RPL)
  ngôn ngữ lập trình lưu trú
  Structural design Language (ProgrammingLanguage) (STRUDL)
  Ngôn ngữ thiết kế theo cấu trúc (Ngôn ngữ lập trình)
  System Programming Language (HP) (SPL)
  Ngôn ngữ lập trình hệ thống [HP]
  visual programming language (VPL)
  ngôn ngữ lập trình trực quan
  VPL (visualprogramming language)
  ngôn ngữ lập trình trực quan

  Kinh tế

  ngôn ngữ lập trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X