• (đổi hướng từ Quivers)
  /'kwivə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bao đựng tên, ống tên (của các cung thủ)
  Sự rung, sự run
  Tiếng rung, tiếng run
  To have an arrow left in one's quiver
  Như arrow
  a quite full of children
  gia đình đông con
  to have one's quiver full
  đông con

  Nội động từ

  Rung, run
  voice quivers
  giọng nói run run
  a quiver leaf
  một chiếc lá rung rinh

  Ngoại động từ

  Vỗ nhẹ, đập nhẹ (cánh)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  quiet , stillness
  verb
  be still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X