• (đổi hướng từ Revised)
  /ri'vaiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đọc lại, xem lại, duyệt lại, xét lại
  Sửa lại (bản in thử, một đạo luật...)
  Ôn thi (những bài đã học)

  Danh từ

  Bản in thử (bông) lần thứ hai
  the Revised Version
  Kinh Thánh sửa lại

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  làm lại, sửa lại, xem lại

  Xây dựng

  hiệu chỉnh lại
  soát lại

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra lại
  duyệt lại
  làm lại
  sửa lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X