• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  đặt cốt
  phụ tùng nối ống
  sự đặt cốt thép
  sự đặt thép

  Kỹ thuật chung

  có cốt
  cốt
  cốt thép
  area of reinforcing steel
  diện tích tiết diện cốt thép
  axial reinforcing bar
  thanh cốt thép dọc trục
  bar (reinforcingbar)
  thanh cốt thép
  bent end of reinforcing bar
  sự uốn cốt (thép)
  brickwork with longitudinal reinforcing steel
  khôi xây gạch có cốt thép dọc
  composite reinforcing cage
  khung cốt thép tổ hợp
  concrete reinforcing steel
  cốt (thép) của bê tông
  deforming of reinforcing steel
  sự định hình cốt thép
  epoxy-coated reinforcing bars
  cốt thép bọc epoxit
  jig for placing reinforcing steel
  giá cố định để đặt cốt thép
  load bearing reinforcing cage
  khung cốt thép chịu lực
  panel reinforcing steel
  cột thép gia cường
  prefabricated reinforcing steel (elements)
  thành phẩm cốt thép được đúc sẵn
  prestressing of reinforcing strands
  sự căng trước của bó cốt thép
  reinforcing bar
  thanh cốt thép
  reinforcing bar bender
  dụng cụ uốn cốt thép
  reinforcing bar bender
  máy uốn cốt thép
  reinforcing bar bending schedule
  bảng tiến độ uốn cốt thép
  reinforcing bar cage
  khung cốt thép thanh
  reinforcing bar cutters
  máy cắt cốt thép
  reinforcing bar with bent end
  thanh cốt thép có đầu uốn móc
  reinforcing cage
  khung cốt thép
  reinforcing cage
  lồng cốt thép
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép chống
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép mố trụ
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép trụ
  reinforcing fabric
  khung cốt thép phẳng
  reinforcing fabric
  lưới cốt thép
  reinforcing fabric
  lưới cốt thép hàn
  reinforcing hooked bar
  thanh cốt thép có móc
  reinforcing mat
  lưới cốt thép
  reinforcing mesh in rolls
  lưới cốt (thép) cuộn
  reinforcing plate
  tấm cốt thép
  reinforcing plate
  tấm đặt cốt thép
  reinforcing rod
  cột gia cố cốt thép
  reinforcing round steel
  cốt thép tròn
  reinforcing shear
  máy cắt cốt thép
  reinforcing steel area
  diện tích cốt thép (trên mặt cắt)
  reinforcing steel area
  diện tích tiết diện cốt thép
  reinforcing steel cage
  lồng cốt thép
  reinforcing steel layer
  lớp cốt thép
  reinforcing steel prefabrication
  sự sản xuất sẵn cốt thép
  reinforcing steel tensioning equipment
  thiết bị căng cốt thép
  reinforcing wire
  dây cốt thép
  reinforcing work
  công tác cốt thép (gia công lắp ráp)
  ribbed reinforcing bars
  cốt thép có gờ
  rigid reinforcing cage
  khung cốt thép cứng
  solid reinforcing cage
  khung toàn cốt thép
  spiral reinforcing cage
  khung cốt thép vòng xoắn
  splice reinforcing bar
  thanh cốt thép nối (tiếp)
  tied-up reinforcing cage
  hệ khung cốt thép buộc
  tieing of reinforcing cages
  sự buộc khung cốt thép
  sự củng cố
  sự gia cố
  sự gia cường
  sự tăng cường
  strengthening of reinforcing
  sự tăng cường thép cốt
  tăng cứng
  reinforcing angle
  góc tăng cứng
  reinforcing beam
  dầm tăng cứng
  reinforcing member
  thanh tăng cứng
  reinforcing plate
  tấm tăng cứng
  reinforcing rib
  gân tăng cứng (thiết bị gia công chất dẻo)
  reinforcing rib
  sườn tăng cứng
  reinforcing ring
  vành đai tăng cứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X