• /tiəfl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đang khóc, sắp khóc, đẫm lệ
  a tearful face
  một khuôn mặt đầm đìa nước mắt
  Buồn phát khóc
  tearful news
  tin buồn phát khóc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  cheerful , happy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X